Eleverne på Svanninge Skole på Sydfyn har læsedag den 4. oktober. Jeg kommer forbi og fortæller historier om kæmper. Derefter er der workshop med børnene, der skal arbejde med historier om disse kæmper.

Disse billeder er fra The Scottish Storytelling Centre, hvor elever fra en skole i Frankrig kom forbi for at lære at fortælle historier.

Jeg vil arbejde med øvelses kataloget, hvor jeg har fundet denne øvelse:
Den store gruppe (klasssen!) deles i grupper á 4 deltagere.

Spilstyrer giver instruktioner til hele gruppen:

Hver enkelt deltager vælger i tavshed en person fra fortiden, som du har gode minder ved.
Det skal være en person, som du ikke kendte alt for godt. 1 minut.
Forestil dig, hvordan vedkommende så ud, lød og duftede.
Vælg et sted fra din fortid – gode minder. Udseende, lyd, duft. 1 min.

Spil-styrer giver hver person i grupperne numre, 1, 2, 3, 4.


Nr. 1 fortæller om stedet i 1 minut til hele gruppen.
Nr. 2 fortæller i 1 minut om sin person til hele gruppen.
Nr. 3 fortæller I 1 min. om sin person til hele gruppen.
Nr. 4 fortæller i 1 min. om en ting til hele gruppen.

 

Disse billeder er fra The Scottish Storytelling Centre, hvor elever fra en skole i Frankrig kom forbi for at lære at fortælle historier.

Spil-styrer til hele gruppen:
Find tidspunktet, hvor de to personer mødes på det sted med den ting.
Hvad skete? Hver enkelt gruppe finder nu i fællesskab historierne, byder ind med idéer og indfald til, hvordan situationen opstår, hvad der skete på stedet og hvad der siden blev af de to hovedpersoner. Efter 7 minutter fortæller hver gruppe historierne til hele gruppen (klassen).
Øvelsen er oprindeligt fra Mogens Krabek´s øvelseskatalog. i den oprindelige øvelse fandtes et element, hvor deltagerne skulle finde en konflikt i en historie. Det fungerede aldrig optimalt. Sara Arámbula foreslog en dag, hvor vi forberedte et Fortælleangreb, at fjerne konfliktelementet. Det fungerede meget bedre med en genstand, en ting.