Det Stockholmske Blodbad

Den 19. februar 2020 i Helligåndshuset; København

Blodbadet i Stockholm er titlen på et fortælleprojekt, som strækker sig over tre år fra 2018 til 2020.

Deltagere er Anna Lundquist fra Malmö  og Svend-Erik Engh fra København/Edinburgh.

Den 7. – 9. november 2020 er det 500 år siden, den danske konge Christian den anden foranstaltede det, som er blevet kendt som Det Stockholmske Blodbad.

Den 7. – 9. november 2018 havde vi forestillinger i København og Malmö.  Det vil blive fulgt op af forestillinger og aktiviteter rundt omkring i de to lande i løbet af 2019 og 2020 og kulminerer den 9. november 2020 med en stor anlagt fortællefestival.

Den 8. november 2019 havde vi forestilling i Malmö.

Den 19. februar 2020 i Helligåndshuset; København

En norsk visesanger, en svensk fortæller og to danske historiefortællere tager fat i Blodbadet og lader sig inspirere til en aften fyldt med faktuelle beskrivelser, folkeeventyr og folkeviser. Vi har inviteret Norge med, fordi Kristian øvede sig på nordmændene inden han gik i gang med at hugge hovederne af folk i Stockholm i 1520, for præcis 500 år siden i år. Fortællere er Johan Ejnar Bjerkem fra Steinkjer i Norge, Anna Lundquist fra Malmö i Sverige, Mads Kristian Mikkelsen fra København og danske Svend-Erik Engh, der p.t. bor i Edinburgh.

Den 7.-9. november 2020 er det 500 år siden, at Christian den anden eller Christian Tyran, som svenskerne kalder ham, huggede hovedet af den svenske adel. Med det resultat, at blodet flød, først i Stockholms gader der i november 1520, derefter i alle de krige, som blev ført mellem Danmark og Sverige i årene, der fulgte. Vi undersøger, hvordan historierne bliver fortalt og vi finder folkeeventyr, der giver nye perspektiver på det dansk/svenske forhold. På siden her vil vi fortælle om de projekter, vi har gang i fra nu og til jubilæet den 7.-9. november 2020, hvor vi vil forhåbentligt vil fortælle historier i Helligåndshuset i København og i Det Kochske Hus i Malmö. Stockholm bliver involveret på en eller anden måde, hvordan vides ikke. Videoer med interviews af nogle af de kloge mennesker, der beskæftiger sig med folkeeventyr, med relationer mellem nabolande og med Christian den anden og de mennesker, der omgav ham, bliver lagt ud på siden. Vi er to fortællere, Svend-Erik Engh fra Danmark og Anna Lundquist fra Sverige. Svend-Erik bor nu i Edinburgh, mens Anna bor i Malmö i det Skåne, der engang var dansk.Vi vill arbejde med att hitta berättelser om människorna som drabbades af blodbadet i tredje person – alltså inte enbart de avrättade, utan deras familjer som nu blev utan försörjare, kollegor som kanske också var i fara eller som sen fick ta över deras jobb. Vi ser bl.a. på hvordan enkerne til de afrettede havde det efter blodbadet. Var der nogen af dem, der led nød af at blive enker eller var det en fordel?

Vi begyndte den 8. og 9. november 2018. Om aftenen var der eventyr for voksne, den 8 november i Nörrebro i Köpenhamn, den 9 november i Malmö. Publikum mødte en dansk og en svensk fortæller, der fortalte folkeeventyr fra danske Ewald Tang Kristenen og af svenske Eva Wigström på sina respektive språk. Referencen til blodbadet var, at vi danskere og svenskere har flyttet os lidt i løbet af de 500 år, der er gået. Svenskerne kalder stadig Christian den 2. for Kristian Tyran, men har forstået, at vi ikke kalder ham for Christian den gode (vilket man gjort i stora delar av Skåne).

Folksagor är större än historia, men har kanske svar på den, bär på den, innefattar den? Människors sätt att bearbeta historiska händelser, kommentera dem och tolka dem var genom att berätta om dem. De blev till folksagor och folkvisor.

I løbet af 2019 vil en række video-interviews blive lavet, hvor historiefortællere fra Danmark og Sverige fortæller om deres virke + hvordan historien om blodbadet kan fortælles i 2020.

Projektet er støttet af Fondet for Dansk Svensk Samarbejde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *